Group Discussions

Theme: How do we nurture our soul?

Questions:

 1. What are the three signs of your spiritual vitality?
 2. What are the three signs of your spiritual dryness?
 3. What are the three main sources/activities that help you nurture your spirituality?
 4. How should we nurture ourselves spiritually?
 5. How would you define spirituality?
 6. VİDEO: 10 Months Baby Crying With Emotion When Mother Sings
 7. What kind of activities and situations would effect you negatively?
 8. How and what way does the stress effect your spirit?
 9. What are the main sources of stress in your life?
 10. How do you feel that your spirit downgraded?
 11. How do you define the sources that feed your spirit?
 12. Further questions

Theme: “Adanmışlık” (Advocacy, devotion, dedication, commitment)

Questions

 1. How would you describe the meaning of life for you in three words?
 2. When you imagine a dedicated life what image(s) comes to your mind?
 3. What mental, social, faith, and practical challenges you face when you try to be more dedicated to a higher cause?
 4. Hayatınızı bir şeye adamak sizin için ne ifade ediyor?
 5. Hangi kişiler ve resimler aklınıza geliyor?
 6. Hayatınızı neye ve niçin adıyorsunuz?
 7. Adanma hususunda karşılaştığınız zihni, pratik, imani, toplumsal hususlar nelerdir?

Theme: Daily Challenges for Our Spiritual and Psychological Well-being (Hücumat-ı Sitte)

Questions

 1. What are the main sources of stress and anxiety in your daily life?
 2. When do you feel more stressed compared to other times and conditions?
 3. What are the main coping mechanisms for these stressors?
 4. Şahsi hayatınızda stres kaynağı olan ve salim düşünmenizi, sağlıklı hareket etmenizi engelleyen hususlar nelerdir?
 5. Temel kaynaklarının ne olduğunu düşünüyorsunuz?
 6. Ne zaman daha çok ortaya çıkıyor?
 7. Bunlarla nasıl mücadele ediyorsunuz?
 8. Anxiety test, Body Symptoms

 

Theme: Family Life (Aile Hayatı)

Questions

 1. What image comes to your mind when you think of home?
 2. What is the meaning and function of home for you?
 3. In what times you feel like in heaven at home and what disturbs this feelings?
 4. How the evil is infiltrating to our homes?
 5. Yuva dediğinizde aklınızda nasıl bir resim canlanıyor?
 6. Yuvanız size ne ifade ediyor?
 7. Yuvanızı bir cennet köşesine çevirmek için neler yapıyorsunuz? (Düzen, temizlik, atmosfer, vakit tanzimi, kullanılan dil, insana verilen değer, bereket…)
 8. Yuvanızda cennet atmosferine layık olmayan neler var?
 9. Şeytan yuvamıza hangi deliklerden giriyor?
 10. VİDEO: Still face experiment, The Bobo Doll Experiment

Theme: Cohesion and Solidarity in Our Communities (Vifak ve İttifak)

Questions

 1. What does keep a community lively, healthy and productive?
 2. What keeps our communities united and harmonies?
 3. How do you reconcile unity and diversity?
 4. Bir toplumu canlı, diri ve sağlıklı tutan hususlar nelerdir?
 5. Ruhu çıkan bedenin dağılması gibi toplumu bir arada tutan ruh sizce nedir? Bunu zedeleyen hususlar nelerdir? Bunlara karşı ne tür tedbirler alınabilir?
 6. Birlik olmak hep aynı şeyi düşünüp, aynı şeyi, aynı uslüp ve usülle yapmak demek midir?
 7. Farklı düşünüp, farklı işler yapıp aynı zamanda birlik olmak nasıl mümkün olur?  
 8. VİDEO: Robbers Cave Experiment, Turkish text

Theme: Hizmet in USA, Acculturation and Identity (Amerikada Hizmet ve Kendimiz Olma)

Questions

 1. Considering your faith and national heritage, in what ways you contribute to the society you are living in? What are your chief assets others can benefit? Why other people should come to you?
 2. In what ways your religious and national identity has been adjusted in US context? What kinds of challenges you are facing in defining your values and identity?
 3. Considering your Hizmet ideals, what challenges you are facing in US that are different compared to other countries?
 4. Neden Amerikadayız? Nasıl bir vizyonunuz var? Bu vizyonda kendinize biçtiğiniz rol nedir?
 5. Hizmete aid idealleri yaşamada ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
 6. Amerikan toplumuna nasıl bir katkınız olduğunu düşünüyorsunuz? Amerikalılar sizi niye arayıp bulmalı? Elinizde ne tür bir emtia var? Neden size kıymet vermeliler?
 7. Kendi ülkeniz ve başka ülkelere kıyasla Amerika’da dininizi yaşama ve kendiniz olma hususunda yaşadığınız positif ve negatif tecrübeler nelerdir? Daha önceki alışkanlıklarınız ve içinde yaşadığınız toplum yapısı şu an dininizi anlama, yaşama ve kendiniz olma  hususlarında nasıl bir etkiye sahip? Hangi alanlarda kendini gösteriyor?
 8. Amerikada kaldığınız zaman zarfında milli, dini, mesleki ve toplumsal kimliğiniz, bu kimliğin tanımındaki zorluklar, önceki ve şimdiki kimlik algınız, ve kimliğinizi belirlemedeki kriterleriniz açısından ne tür zorluklar yaşadınız ve yaşıyorsunuz?
 9. How to Live and Thrive in Public Society, without Compromising our Faith

Theme: Frugality, Financial Management and Blessings (İktisad ve Bereket)  

Questions

 1. How and in what ways can our time, possessions, finances, and sustenance be blessed?
 2. When do you feel most blessed and least blessed?
 3. How do you separate to be thrifty and mean? What are your principles?
 4. Zaman, mal ve rızkımız nasıl bereketlenir?
 5. Hayatınızdan bizzat yaşadığınız bereket ve bereketsizlik örnekleri verebilir misiniz?
 6. İktisat ile cimriliğin farkları nelerdir?
 7. Sizce bedensel obezitenin yanında eşya, mal, bilgi, ve his obezitesi de söz konusu mudur? Örnekler verebilir misiniz?
 8. Kültürel standart ve takıntılarımızdan kaynaklanan israf örnekleri nelerdir?